Vereniging van Eigenaren Joke Smitplein

De bewoners van de koop-appartementen zijn lid van de Vereniging van Eigenaren Joke Smitplein.

De woningen in de drie blokken van het Joke Smitplein, die het dichtst bij de Maliesingel staan, 36 appartementen in totaal, hebben samen een Vereniging van Eigenaren. Bij dit soort woningen is dat overigens een wettelijke verplichting. Het is dus geen gezelligheidsvereniging die activiteiten organiseert, maar zij heeft zeggenschap over het beheer en onderhoud van de gebouwen, zoals het schilderwerk aan de buitenkant, het onderhoud van de liften e.d. Ook het (laten) verzorgen van onze gemeenschappelijke tuin (met vijver) hoort bij de taak van de Vereniging.

Wij vergaderen één keer per jaar om de rekeningen te controleren, te bespreken of de administrateur zijn werk goed heeft gedaan, te overleggen over aanpassingen en/of vernieuwingen, en dat soort zaken. Het is op zo’n moment ook nuttig, maar ook leuk om elkaar weer eens te spreken. Een dergelijke vergadering heeft de Commissie van Bewoners (huurders) ongetwijfeld ook, maar onderling is er geen contact tussen de Vereniging en de Commissie.

Misschien kan deze ‘kennismaking’ via de website een begin zijn van een frequenter contact dan alleen maar af en toe op een pleinfeest. Het wel en wee van ons mooie plein gaat per slot van rekening alle bewoners ter harte.

Lex Bosman, voorzitter Vereniging van Eigenarenbanner