VERSLAG JAARVERGADERING JOKE SMITPLEIN 25-8-2018

Nadat we getoast hebben op de mooie zomer en op ons mooie Joke Smitplein, zijn we om 16:00 uur gestart met de jaarvergadering. Er waren 25 bewoners aanwezig; iedereen stelde zich kort even voor. In deze Nieuwsbrief doen we verslag van hetgeen besproken is. Binnenkort zal je van verschillende kanten horen van plannen die op deze vergadering zijn ontstaan.

FINANCIËN
Nieuw banknummer Liesbeth Hörmann (penningmeester) stoort zich al een hele tijd aan het bedrag dat we als vereniging kwijt zijn aan de ING: zo’n € 125 per jaar (een vast bedrag en per transactie). Als vereniging word je in het bankwezen gezien als een ‘zakelijke klant’ en dan betaal je de hoofdprijs. Ook andere grote banken vragen een dergelijk bedrag. Een speurtocht op internet leerde dat Regiobank de goedkoopste bank is: € 69 per jaar all in dus zonder bijkomende kosten.

Contributie
In november doen we weer een oproep voor de jaarlijkse contributie. Dan wordt iedereen verzocht het nieuwe banknummer te gebruiken; de ING rekening is opgeheven. Over de contributie vroeg iemand of het uitmaakt dat mensen het kunnen overmaken en dat het niet meer contant wordt opgehaald door de contactpersoon van het portiek. Het blijkt dat het niet veel uitmaakt.
Er is in 2017 minder uitgegeven aan groen op het plein, omdat de gemeente de lange rechte kant rigoureus heeft aangepakt. Een grote uitgave is ieder jaar de aan- en afsluiting van de kerstverlichting; we moeten dit door een officieel bedrijf laten doen en daar betalen we voor.

BOEX
In april hadden we weer de jaarlijkse rondgang waarin punten voor algemeen belang aangedragen kunnen worden door bewoners en bewonerscommissie. Besproken is: het witten van de buitenplafonds; lekkages onder ramen; vervangen kapotte tegels in portieken; lekkageplekken in een plafond en nieuwe schoonmaakroosters. Ook besproken is de vervanging van badkamers en wc’s. Dit punt voeren we jaarlijks op en stond gepland voor 2022. Wij hoorden dat het was opgeschoven naar 2026. Omdat wij het niet eens waren met deze gang van zaken hebben we (Liesbeth en Suzanne) een gesprek gevoerd met Marieke Heilbron (manager wonen), Ron van den Heuvel (hoofd Vastgoed en Onderhoud) en Marianne Lamberts (projectleider). Het resultaat is dat ons is beloofd dat de badkamers en wc’s nu opgevoerd gaan worden voor de begroting van 2019. Dit is nog onder voorbehoud. Behalve over de badkamers hebben we het gehad over het plaatsen van zonnepanelen en het maken van groene daken. De zonnepanelen zouden moeten zorgen voor lagere woonlasten voor de bewoners. Op de vergadering heeft een aantal mensen zich aangemeld om mee te denken zodra de BoEx start met een onderzoek naar de mogelijkheden van zonnepanelen. Uiteraard wordt t.z.t. iedereen hierover geïnformeerd. Groene daken moeten o.a. zorgen voor meer isolatie, verhogen van het rendement van zonnepanelen en koeler houden van de omgeving.

Vlaggen
Hoe leuk zou het zijn om op een feestelijke en/of gedenkwaardige dag een vlag uit te kunnen hangen? Denk aan Bevrijdingsdag, Dodenherdenking maar ook de Canal Parade, Srefidensi Dey of een geslaagde voor het eindexamen. Geweldig toch, zo’n vlag met een schooltas? Wat een feestelijke sfeer met al die vlaggen op ons plein! Met dit idee gaat Evarien, een van onze bewoners, de Bo-Ex vragen alle portiekingangen te voorzien van een vlaggenstokhouder. Maar dan moeten we natuurlijk ook nog een vlag hebben om te kunnen strijken; Daarom heeft zij in de jaarvergadering gevraagd wie er mee wil denken over de verdere uitvoer van dit idee. En zo is de ‘Vlaggencommissie' ontstaan. De Vlaggencommissie zal alle portieken langsgaan om te informeren of er animo is voor de aanschaf van een stok, een NL-vlag en een wimpel. De Bo-Ex heeft inmiddels al aangeven voor een dergelijk idee een budget vrij te hebben. Wellicht is er dan ook nog ruimte voor andere vlaggen (Een eigen Joke Smitvlag, een Regenboogvlag, de Utrechtse vlag…). De Vlaggencommissie is erg benieuwd wat jullie hier van vinden en zal binnenkort vragen naar je mening.

Vernieuwing badkamers en wc’s
Zoals je bij het vorige punt hebt kunnen lezen, kaart de bewonerscommissie al jaren de renovatie van badkamers en wc’s aan bij BoEx. Dat is hard nodig! Er zijn veel klachten. Van kapotte tegels, scheuren in de muur, schimmel, aangetast glazuur en zo meer. Dat kan ook niet anders, de badkamers en wc’s zijn al meer dan 30 jaar oud! Een aantal bewoners maakt zich hard om de renovatie definitief op de BoEx-begroting te krijgen voor 2019. Daarvoor is uw steun nodig! Maandag 10, dinsdag 11 of woensdag 12 september zal een mede bewoner bij u aanbellen met het verzoek om met uw handtekening deze actie te ondersteunen. Als u niet thuis bent, vindt u een briefje in uw brievenbus met verzoek uw handtekening te plaatsen en het briefje in de bus te doen bij nr. 54. Hoe meer handtekeningen, hoe meer kans op succes!

Nog meer ideeën….
Er zijn nog meer ideeën geopperd voor het plein: uitzoeken of een Tiny Forest iets is voor ons, plantenbakken bij de parkeerplaatsen, bloembakken aan de lantaarnpalen, een gezamenlijke veegdag, het Joke Smitplein als woonerf met max 30 km per uur. Over deze ideeën hebben we gesproken, alleen: er heeft zich nog niemand gemeld die de kar wil trekken (samen met andere bewoners en met steun van de bewonerscommissie). Mocht je er voor voelen om je voor een van de onderwerpen in te zetten, of heb je een ander idee voor ons plein: meld je bij info@jokesmitein.nl of doe een briefje in de bus bij Suzanne (84) of Liesbeth (99).

NIEUWS VAN DE GROENCOMMISSIE
Deze zomer heeft de gemeente gelukkig de jonge planten in de lange rechte kant water gegeven. De groencommissie heeft enkele nieuw struiken gekocht en geplant. Er staat een judasboom (bloei: roze bloemetjes op de kale takken) en tweemaal een Kaukasische pimpernoot (bloei: wit en ruikt lekker). Beiden bloeien in het voorjaar en zullen gestaag doorgroeien. De sering, de acer en de vijgenboom die de gemeente heeft geplant, zijn aangeslagen. We kijken nog naar aanvulling op de lage beplanting. Aan de ronde kant en bij de bank is de grond te slecht voor nieuwe beplanting en er valt niet te wieden. Dat gedeelte ligt dus stil. Het is nog niet bekend wat de gemeente daarmee wil. De gemeente komt in het najaar langs.

Rondvraag en borrel!
Om 17:15 uur waren we uit vergaderd en konden we verder genieten van de drankjes en hapjes. Een groot deel van al het lekkers heeft de BoEx bijgedragen uit het leefbaarheidsbudget en ook Albert Heijn droeg een steentje bij!


banner

Einde doorschuifregeling

Per 1 augustus stopt de doorschuifregeling bij woningtoewijzingen van Bo-Ex.
Als u wilt verhuizen naar een andere woning binnen uw eigen complex, tellen enkel uw inschrijfjaren bij WoningNet. In dit bericht leest u waarom de doorschuifregeling stopt.

Wat is de doorschuifregeling?
Dit is een voorrangsregel voor woningzoekenden die willen verhuizen binnen hun eigen wooncomplex (bouwblok). Een aantal complexen van Bo-Ex is geselecteerd als doorschuifcomplex. Huurders die binnen zo’n complex wonen krijgen dan voorrang op reguliere kandidaten.

Waarom stopt de doorschuifregeling?
Het voordeel van de doorschuifregeling was dat huurders naar een grotere woning in het zelfde complex konden verhuizen, woon carrière noemen we dat. Sinds de nieuwe huisvestingsverordening per 1 juli 2015 kan dit alleen nog maar naar een woning die even groot of kleiner is. Het ‘voordeel’ voor de huurder is hiermee weggevallen, want er is geen wooncarrière meer mogelijk. En doorschuiven naar een begane grondwoning was altijd al uitgesloten en is ook in de nieuwe regel niet mogelijk.

Een andere reden om te stoppen met de doorschuifregel is dat deze niet goed uitvoerbaar is. De doorschuifregel is volledig geautomatiseerd en kijkt alleen naar de postcodereeks. Pas na de woningaanbieding kan de corporatie controleren of er terecht voorrang is gegeven. Vaak blijkt dat de kandidaat onterecht op de eerste plaats staat omdat het bijvoorbeeld om een inwonend kind gaat die reageert en er dus ook geen woning vrij komt. Pas na de aanbieding kan deze kandidaat geweigerd worden. Dat is een enorme teleurstelling voor de kandidaat maar ook een onnodige vertraging in het verhuurproces.

Kan ik nog wel verhuizen binnen mijn complex?
Ja, u kunt nog gewoon verhuizen naar een andere woning in uw eigen complex. U reageert dan op basis van uw inschrijfjaren van WoningNet.

Kijk voor meer informatie over het zoeken naar een andere woning op
https://www.woningnetregioutrecht.nl/


banner


Welkomsfolder
Als nieuwe bewoner van het JSP weet je niet dat er een bewonerscommissie is, aan welke activiteiten je kunt deelnemen, dat we een website hebben, er een fietsenstalling is, het oud papier wordt opgehaald en zo meer. Daarom maken we in samenwerking met bewoner/grafisch vormgever Evarien Tuitert en studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht een brochure met praktische informatie over het plein. Het is een visitekaartje voor alle bewoners, relaties, sponsoren en iedereen die het Joke Smitplein een warm hart toedraagt. Of de Bo-Ex hier aan bijdraagt is nog niet bekend, als dat niet zo is kunnen we rekenen op een sponsor bedrag van één van onze pleinbewoners. Wanneer de brochure klaar is, ontvangen ook de huidige bewoners ter informatie een exemplaar.
Initiatievenfonds gemeente Utrecht
Mijn Bo-Ex, wat is dat?
Mijn Bo-Ex is ontwikkeld in overleg met de huurdersvertegenwoordiging STOK. Het is een persoonlijke pagina waarop men online allerlei zaken kunt regelen wanneer het jou uitkomt. Iedere bewoner ontvangt een brief met inloggegevens en kan dan via de reguliere website www.boex.nl inloggen op het afgeschermde gedeelte Mijn Bo-Ex. Op Mijn Bo-Ex is het mogelijk om gegevens te wijzigen, facturen in te zien, reparatieverzoeken te doen, overlas te melden, de huur opzeggen, de huur betalen, toestemming te vragen voor een klus of contact op te nemen. Het is de bedoeling dat binnenkort iedereen een persoonlijke inlogcode krijgt toegestuurd. Op dit moment vind een try-out plaats onder enkele leden van bewonerscommissie.

Contributie
Een speciaal woord van dank aan degenen die elk jaar weer de contributie ophalen in hun portiek. Dit jaar waren ze heel snel klaar en kon de penningmeester gaan tellen. We haalden bijna evenveel op als een jaar geleden (€ 353,00). Bedankt medebewoners, we zullen ervoor zorgen dat het goed besteed wordt. .

Wie is er met mijn fiets vandoor?
Nee, niet Zwarte Piet, maar een echte fietsendief is weer bezig geweest op het Joke Smitplein. Minstens één fiest is gestolen, terwijl die met twee sloten op slot en aan het fietsenrek vast zat. Dus let allemaal extra op en vergeet niet om aangifte te doen bij de poliitie!

JSP-KOOR
Woon je op of om het Joke Smitplein en houd je van (mee)zingen – in de badkamer, onderweg in de auto of op de fiets of waar dan ook? Besef dan wel dat je dit elke eerste maandagavond van de maand samen met andere enthousiastelingen kunt doen? Nee, niet in een kil zaaltje, maar steeds in een andere huiskamer. Dat is nou typisch het Joke Smitpleinkoor!!! Een onvermoeibare en creatieve dirigente haalt onvermoede kwaliteiten uit je naar boven, ook als je geen noot kunt lezen! En na de repetitie wordt er gezellig nagepraat met een drankje en een hapje. Kom eens vrijblijvend kijken, luisteren en meezingen! Informatie bij Marijn Lockefeer, Joke Smitplein 7, telefoon 030-2319402
banner

25 jaar Joke Smitplein
Het jubileumfeest op 26 juni 2011 vanwege het 25 jarig bestaan van het Joke Smitplein, was een groot succes !!!
Met dansen, zingen, spelletjes, een loterij, een rommelmarkt en de smakelijke High Tea hadden we een erg gezellige middag.
Wij bedanken de sponsors: Schildersbedrijf Max, Albert Hein Nachtegaalstraat, Schildersbedrijf Mens Zeist, Sikkens, Gemeente Utrecht, Bo-Ex en de winkeliers van de Nachtegaalstraat voor hun bijdrage
en natuurlijk hulde aan de feestcommissie: Lidwien, Evarien, Merel en Els en alle andere bewoners die mee hebben geholpen.

bekijk hier de foto's van het jubileumfeest.

kijk hier naar een linedance filmpje gemaakt tijdens het feest.


banner

Joke Smitplein op de regionale zender UStad
Op maandag 20 juni 2011 was er aandacht voor het Joke Smiplein in de CampusCam uitzending van Ustad.
CampusCam is een onderdeel van CampusMedia. Studenten van de School voor Journalistiek maken wekelijks een journaal voor UStad, onderdeel van RTV Utrecht.
De CampusCam uitzendingen worden iedere maandagavond vanaf 18.00 uur op de regionale zender UStad uitgezonden.


banner

Overleg met Bo-Ex
Afgelopen voorjaar heeft de jaarlijkse rondgang met de Bo-Ex plaatsgevonden. Het doel is klachten en wensen van bewoners te inventariseren zodat deze verwerkt worden in de onderhoudsbegroting. Wij hebben de volgende punten besproken:
• Schilderwerk plafonds balkons aan de straatzijde van het rechte blok
• Opknappen electriciteitshuisje door Eneco
• Gat in gevel ronde blok
• Er is aandacht gevraagd voor het feit dat een zwerver overnacht in het voorportaal ín één van de portieken. Het verplaatsen van het bellenpaneel naar de straatzijde kon helaas niet meer gerealiseerd worden.
• De Boex vervangt niet standaard het hang- en sluitwerk van een woning. Wanneer sloten niet meer functioneren, kan de bewoner zelf contact opnemen met de Boex en wordt het slot vervangen.


banner

Overlast
De laatste tijd hebben we minder vaak last van hangjongeren op het middenplein. Toch komt het nog voor dat groepen jongeren overlast veroorzaken. Je kan ze natuurlijk als bewoners aanspreken over het feit dat ze overlast veroorzaken. Je kan ook de wijkagent bellen! Hoe meer mensen er bellen, des te meer kans dat er concreet iets aan de overlast gedaan kan worden. Het telefoonnummer van de wijkagent is: 0900-8844.
Het is een paar keer voorgekomen dat er bij auto’s op ons plein is ingebroken. Ben je getuige van zo’n auto-inbraak of poging daartoe? Bel meteen 112, dat mag wanneer er een inbraak aan de gang is!

Schoonmaak
Bij klachten over de schoonmaak van de portieken kunt u contact opnemen met de Bo-Ex (uw woonconsulent Kenneth Königel) of rechtstreeks met schoonmaakbedrijf van Meerwijk zelf.
Telefoonnummer Bo-Ex: 030- 282 78 88
Telefoonnummer van Meerwijk: 030 - 262 4804banner

Voorkom verstopping
Een bewoonster heeft aandacht gevraagd voor het volgende: Zeker in de decembermaand wordt er nogal eens vet in de gootsteeen of wc doorgespoeld. Dit veroorzaakt onnodige verstopping en extra kosten en energie voor de waterzuivering. De regering is bezig met een landelijke campagne voor goed rioolgebruik. www.nederlandleeftmetwater.nl/ik_leef_met_water/goed_rioolgebruik).
Tips voor goed rioolgebruik:
1. Giet gebruikt frituurvet terug in de verpakking en breng het naar het inzamelpunt bij u in de buurt. Voor meer informatie kijk op www.frituurvetrecyclehet.nl
2. Vaste etensresten gooit u weg in de gft-bak.
3. Soep kunt u afgieten in de gootsteen. Alle resten die in de pan achterblijven zoals groenten, vlees en vermicelli gooit u bij het gft-afval.
4. Gooi schoonmaakdoekjes in de vuilnisbak.
5. Make-updoekjes, brillendoekjes enz. horen allemaal in de vuilnisbak. Vochtig toiletpapier kunt u wel door het toilet spoelen.
6. Zuivelresten zoals melk giet u door de gootsteen. Dikke zuivelresten zoals yoghurt en vla kunt u ook met verpakking en al in de vuilnisbak gooien.
7. Alle verfresten - ook het spoelwater van kwasten met waterverdunbare verf - levert u in als chemisch afval.
8. Oude medicijnen kunt u bij de apotheek inleveren.


banner

Oud papier
Elke laatste maandag van de maand wordt het oud papier opgehaald. U kunt dit 's morgens neerzetten in de hal. Dringend verzoek van degene die het ophaalt om het papier netjes te bundelen in een tas. Het is te zwaar voor hem om alles op te tillen. Let op: maandag 30 april wordt dinsdag 1 mei en maandag 28 mei wordt dinsdag 29 mei.


banner

HARTstikke goed: een AED op het Joke Smitplein
Een AED is een Automatische Externe Defibrillator. Een apparaat dat onmisbaar is bij hartfalen. Indien de AED binnen 6 minuten na het ontstaan van circulatiestoornis wordt gebruikt, is de overlevingskans groot (70%). Aangezien de AED gesproken instructies geeft, kan elke gemotiveerde leek dit apparaat na een korte cursus bedienen. Men moet wel een cursus hebben gevolgd.

Max de Korne, de bekende huisschilder, nam het initiatief daartoe en na overleg en in samenwerking met de bewonerscommissie vormde hij samen met Suzanne van der Vlist en later Harry Horsch de AED commissie. Deze commissie heeft de richtlijnen zoals vermeld op de website
www.6minuten.nl van de Nederlandse Hartstichting tot leidraad genomen.

In het gebied binnen de Parkstraat, Maliesingel, Nachtegaalstraat t/m hoek Parkstraat is in september 2009 geflyerd. Dit leverde liefst 23 reacties op en uiteindelijk namen 14 personen aan de cursus in februari 2010 deel. De jongste deelnemer is 19 jaar, de oudste 69.

De cursus werd gegeven aan drie groepen in de school op het Schoolplein en duurde twee avonden per groep. Uiteraard kreeg men een lesboek. Jan en Joost, door anderen Harry en Max genoemd, zijn intensief gebruikt. Er wordt overigens veel aandacht aan de hygiëne bij deze poppen besteed. Op de eerste avond kwamen voornamelijk de twee elementen van basale reanimatie aan de orde: hartmassage en beademing. Daarnaast nog de zijligging. Na een korte herhaling op de tweede avond, liet de rest van die avond de AED zich zien en van zich horen.

Na afloop van de cursus ontvingen de deelnemers een officieel certificaat en een CD waarop duidelijk te zien is hoe de AED op het Joke Smitplein (een ZOLL plus) werkt. In optocht ging het daarna naar de hal, waar de AED veilig opgeborgen zit in een stalen kast met cijferslot. De code van dit slot is elke deelnemer nu bekend. Misbruik en oneigenlijk gebruik wordt volgens een artikel in het Wetboek van Strafrecht gemeld bij de politie. De AED wordt aangemeld bij de Nederlandse Hartstichting en 1-1-2.

Elk jaar is er een vervolgcursus (een avond). Na overleg met eigenaar Bo-Ex zal Max de kast en AED bewaken en onderhouden. Het spreekt van zelf dat wij veel dank verschuldigd zijn aan de woningbouwvereniging Bo-Ex. Zij financierde de AED met onderdelen en de cursus.
Het is duidelijk dat reanimeren en het gebruik van een AED in een aantal gevallen levensreddend kan zijn. Het moet een geruststellend gevoel zijn dat er op het Joke Smitplein een AED aanwezig is en er mensen wonen die er mee kunnen omgaan. Daarom mogen we best trots zijn op Irma, Suzanne, Damay, Jasper, Carlijn, Inge, Max, Helene, Berty, Otto, Ruud, Anke, Frits en Harry. Mensen die ook geïnteresseerd zijn in deze cursus kunnen informatie inwinnen bij het Nederlands Reanimatie Instituut.
Wij danken de BO-EX voor de financiële bijdrage die dit alles mogelijk heeft gemaakt.

>Lees hier een artikel uit de Ooskrant van juni 2011.>

>hier meer info over AED op het Joke Smitplein>


banner

Facebook
[ naar boven |  home ]